Ofte stillede spørgsmål

Clairvoyance

Som clairvoyant får jeg indtryk, via syn, hørelse, kropslige fornemmelser, og duftindtryk. Som medie, kommunikerer jeg med afdøde.
Clairvoyante evner kan være medfødte, eller de kan dukke op eller udvikles, i løbet af ens liv. For mig, dukkede evnerne op efterhånden, som jeg arbejdede med personlig og spirituel udvikling

 

Fremtidsforudsigelser

Jeg laver ikke fremtidsforudsigelser – men hjælper dig gerne, med at få klarhed over din fortid og især din nutid. For mig er fremtidsforudsigelser ikke vejen frem. Med andre ord, udtaler jeg mig ikke om, at noget bestemt vil ske om f.eks. to år.

Selv de allerbedste clairvoyante tager ofte fejl i deres forudsigelser om fremtiden, som jeg oplever det. Hvis dette er tilfældet, hvorfor så forsøge at forudsige fremtiden? – I bedste fald er det så, spild af tid. I værste fald, påvirker man måske menneskers valg, på et skrøbeligt grundlag. Grunden til, at fremtidsforudsigelser, efter min opfattelse, ofte er behæftet med fejl, er muligvis den at vi har en fri vilje

 

Etik 

  • Jeg stiller udelukkende clairvoyant ind på dig, efter aftale med dig. Jeg stiller clairvoyant ind på relationer mellem dig og andre – ikke på andre mennesker som sådan – da de ikke har givet mig deres tilladelse
  • Jeg har fuld tavshedspligt angående det, du fortæller mig
  • Jeg giver ikke diagnoser, og fortæller ikke om alvorlig sygdom og død. Jeg arbejder med krystalhealing som et supplement til det etablerede sundhedsvæsen. Ved alvorlig sygdom opfordrer jeg dig, til at opsøge egen læge
  • Jeg opfordrer dig selvfølgelig til at vurdere selv, og til at træffe egne beslutninger
  • Jeg modtager jævnligt supervision